Tanúsítvány

Névaláírás hitelesítés: a közjegyző ügyfél aláírásának valódiságát tanúsítja. Szükséges ehhez az ügyfél és a közjegyző személyes találkozása (fényképpel és aláírással ellátott) közokirat, amennyiben a közjegyző nem ismeri személyesen az ügyfelet, amelyből az ügyfél személyazonossága egyértelműen kiderül.
-másolathitelesítés: másolat hitelesítés esetén a közjegyző azt a tényt tanúsítja, hogy az adott másolat azonos az előtte felmutatott okirattal. Szükséges hozzá az eredeti okirat bemutatása a közjegyzőnek.
-tanácskozás és határozat tanúsítása: a közjegyzők kötelezően vesznek részt sorsolások és gyakran vesznek részt pályázatok érkeztetésén és bontásán. Sokszor felkérik a közjegyzőt gazdasági társaság, vagy más párt, gazdasági szervezet, egyesület gyűlésének tanúsítására.
-Nyilatkozat vagy értesítés közlése: a közjegyző az ügyfél által tett nyilatkozatot jegyzőkönyvbe foglalja, és postai úton eljuttatja a címzetthez, így a nyilatkozat tartalma és nemcsak (tértivevény esetében) az elküldés ténye állapítható meg objektíven.
-Az okirat felmutatásának időpontja: közjegyző tanúsítja, hogy az okiratot előtte felmutatták, tehát az a felmutató személy birtokában volt az adott időpontban.
-Közhitelességű nyilvántartás tartalmának tanúsítása: jogszabály alapján számos közhiteles nyílván tartás működik hazánkban (ingatlan nyilvántartás, cégjegyzék, ingó jelzálogjog és vagyont terhelő zálogjog nyilvántartása). A közhiteles nyilvántartásban rögzített tényeket ellenkező bizonyításig valósnak kell tekinteni. A közjegyző, mint közhiteles személy a betekintés alapján tanúsítványt bocsáthat ki, azaz hiteles tulajdoni lapot vagy cégkivonatot.

A jogszabály nem kívánja teljes körűen felsorolni a ténytanúsítások körét. A közjegyzőnek eljárása során csupán azt kell vizsgálnia, hogy van-e jogi jelentősége az adott ténytanúsításnak, illetve, hogy a tanúsított tény nem jogellenes vagy erkölcstelen. Ezen esetekben a közreműködést meg kell tagadni. A közjegyző a ténytanúsítás során, mint egy tükör jár el, vagyis nem alakítója, hanem elbeszélője a megtörtént eseményeknek.
« Vissza az előző oldalra!

Elérhetőségek

Dr. Molnár Balázs Közjegyző

9700 Szombathely,
Semmelweis I u 2
Telefon:
+3630/4086854
+3694/508-086
+3694/508-087
+3694/508-088
E-mail:
molnarbalazs@mokk.hu
molnar.balazs@kozjegyzo.hu
Dr. Molnár Balázs Közjegyző - Magyar